top of page

劍玉生死鬥

 

香港花式劍球協會-全新劍球節目「劍玉生死鬥」其實就係大家成日玩嘅GAME OF KEN,好似打籃球嘅O.U.T咁,唔同國家地方玩嘅規則都有小小唔同。GAME OF KEN仲係好多比賽都會有嘅項目。今日就教大家玩下劍玉生死鬥啦。

丁丁vs一仔

bottom of page