top of page

                               玉木香港2016新春特輯

謝謝TVB《文化新領域》 邀請訪問,當日因為拍攝問題多了一小時左右空檔。可以等米奇盡下地主之誼帶我地參觀下古裝街。今年嘅新年edit係唔係好不一樣先。

TVB《文化新領域》 劍球訪問

bottom of page